XXVII Коледно математическо състезание - 2019


  • Дата на провеждане:
    2019-12-15 08:00
  • Срок за записване:
    От: 2019-11-30 09:00
    До: 2019-12-12 23:59

Записване за участие

Коледното математическо състезание е за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Това е едно от по-лесните национални математически състезания, подходящо за деца с интерес към математиката, които не учат в математически гимназии.

Основно, на КМС се явяват деца от ниските класове от 1-ви до 4-ти. Форматът в 7-ми и 12-ти клас го прави и добра контрола за предстоящите държавни изпити.

Форматът на състезанието за всички класове без 7-ми и 12-ти е един и същ - 9 задачи с избираем отговор и една задача, изискваща подробно решение. Специфичното е, че за всяка задача един от избираемите отговори е Друг отговор. Ако е посочен той, за верен се приема само ако допълнително е записан и правилния резултат.

Задачите от 1 до 3 се оценявят с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки и от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки, като се дават точки за части от задачата. Максималният брой точки е 60. Задачите за 7 клас са във формата на националното външно оценяване по математика след 7 клас.


Време за работа:  за 1 и 2 клас - 90 минути. За всички останали възрастови групи - 120 минути.


Място за явяване:

Учениците от 1 до 6 клас се явяват в ОУ “Александър Г. Коджакафалията“, Бургас

Учениците от 7 до 12 клас се явяват в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас


Такса за участие: 10 лева

Таксата за участие трябва да се преведе по банков път на Училищно настоятелство към ПГКПИ Бургас.

Банкова сметка:

ЦКБ АД, Клон Бургас

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG81 CECB 9790 10H9 0302 00

Основание за плащане: Трите имена на ученика, клас


Напомняме, че регистрацията е индивидуална, ако има групово плащане на таксата от 10 лева, моля да прикачите към идивидуалните регистрации платежното нареждане.

Информация за разпределение по зали ще получите на електронните пощи, с които е направена регистрацията на участника.


Back to List