Сертификати за участие

XXVI Коледно математическо състезание - 2018


За да можете да свалите успешно сертификата за участие в състезанието, трябва да попълните правилно трите имена на ученика, участвал в състезанието, класа и училището, в което се обучава през 2018-2019 учебна година.

При неправилно попълнени данни няма да можете да получите сертификат.


Въведете данните на участника: